Základní umělecká škola Turnov

ZUŠ Turnov

Akademie III.věku

Informace k Akademii umění a kultury pro seniory:

  1. Studium je organizováno semestrálně – zimní a letní semestr, v celkovém rozsahu čtyř semestrů (dva roky). Je podmíněno každoročním získáním dotace od KÚ Liberec a Města Turnov, či případně dalších donátorů nebo sponzorů.
  2. Studium je určeno pouze pro seniory – dosažení důchodového věku.
  3. Studium je zahájeno imatrikulací, na které se zájemci stávají studenty Akademie, získávají index, domlouvají si konkrétní rozvrh a zaplatí jednorázový poplatek 100,- za semestr.
  4. Vyučující Akademie jsou pedagogové ZUŠ Turnov.
  5. Výuka minimálně probíhá jedenkrát za týden a její další četnost lze domluvit s vyučujícím.
  6. Výuka neprobíhá o prázdninách a svátcích.
  7. Výuka bude ukončena vždy v červnu příslušného roku.
  8. V rámci studia mohou studenti po domluvě s vyučujícím samostatně navrhovat směr výuky, obsah výuky i četnost výuky.
  9. Vyučování probíhá v budově ZUŠ Turnov, náměstí Českého 5, a to převážně v dopoledních hodinách. Výjimečně lze studium organizovat i ve večerních hodinách.
  10. V rámci studia mají možnost studenti prezentovat své práce na výstavách, koncertech a veřejných představeních školy.

Přihláška

Přihlášku naleznete zde ve formátu PDF, případně zde ve formátu Word.

akademie plakat

Prosinec 2023

Úterý 5. 12.

10:00 – 11:00
Porada zaměstnanců školy

Čtvrtek 7. 12.

17:00 – 18:30
Koncert žáků– koncertní sál ZUŠ od 17:00 )

(org. Paris)

Pátek 8. 12.

13:15 – 14:00
Vánoční trhy: dechové oddělení
17:00 – 18:00
Carmina v Přáslavicích
Přáslavice, Česko

Čtvrtek 21. 12.

18:00 – 20:00
Vánoční koncert ZUŠ – Městské divadlo Turnov od 18:00
Městské divadlo, Trávnice 670, 511 01 Turnov-Turnov 1, Česko

(org. B.Lédl)

Skip to content