MZ ČR a MŠMT ČR mimořádným nařízením ze dne 18.9.2020 nařídilo od 10.9.2020 nosit roušky.  

  1. Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.
  1. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
  1. Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Nařízení se netýká:

  • - dětí v MŠ, 1. stupně ZŠ
  • - osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Prosím o respektování tohoto nařízení.

Děkuji.

Mgr.Bc. Bohuslav Lédl – ředitel školy

Výsledky příjímacích pohovorů naleznete zde

Aktualizované výsledky budou zveřejněny později. Prosíme, sledujte naše stránky. Děkujeme.

Přihlášku pro nové uchazeče stáhnete zde

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

přejeme Vám příjemné léto a pohodovou dovolenou.

Mgr. Bohuslav Lédl, ředitel školy

 

Změny v rozvrhu

Z důvodu nemoci nebude vyučovat od 14.9.2020 paní učitelka ROMANA ZEMENOVÁ a od 21.9 VLADIMÍRA VYDROVÁ. Děkujeme za pochopení.

Od 21.09. vyučujeme pouze distančním způsoben paní učitelka HANA PRENICOVÁ. Děkujeme za pochopení.Koncerty

Vážení rodiče, žáci a hosté,

Srdečně Vás zveme na koncert absolventů 25.6.2020 v 18:00. Městské divadlo Turnov

Letní interpretační kurzy:

1. koncert: 2.7.2020 Městské divadlo Turnov v 19:30 (Igor Ardašev, Štěpán Graffe, Jiří Besperát a Bohuslv Lédl)

2.koncert: 5.7.2020 v 15:30 Městské divadlo Turnov (koncert frekventantů)