Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

od 25.11.2020 vyučujeme opět formou 1/1. tzn. učitel a jeden žák.

Jak bude výuka probíhat:

 • Hudební obor:
 1. Veškerá individuální výuka bude probíhat prezenčně, dle rozvrhů. Nic se nemění.Včetně sólového zpěvu.
 2. Hudební nauky, včetně PHV, budou probíhat pouze distančně.
 3. Orchestry a komorní hra bude také probíhat distančně. Je možné domluvit individuální konzultace.
 4. Pěvecké sbory Turnováček a Carmina budou probíhat distančně – budeme volit formu rozvoje individuální hudebnosti žáků (rytmus, poslech, texty apod.) + Je možné domluvit individuální konzultace.
 5. Pěvecký sbor Karmínek bude probíhat distančně, zcela jednoduchou formou zvolenou panem učitelem J.Badou.

Výtvarný obor:

 1. Výuka bude probíhat pouze distančně.
 2. Je možné domluvit individuální konzultace.

Literárně dramatický obor:

 1. Výuka bude probíhat kombinovaně – distančně i 1/1 tzn. učitel a jeden žák.
 2. Budeme preferovat individuální rozvoj žáka (přednes, deklamace, ,..) a u starších ročníků distanční výuku formou elektronické komunikace.
 3. Je možné domluvit individuální konzultace.

Taneční obor:

 1. Výuka bude probíhat distančně, formou nahrávek od paní učitelky.
 2. Je možné domluvit individuální konzultace.

Pravidla pro docházku do ZUŠ Turnov od 25.11.2020:

 1. Dle nařízení MŠMT nemají mimo žáků další osoby přístup do budovy školy. Výjimku mají pouze zákonní zástupci doprovázející žáka na individuální konzultaci u kolektivní výuky.
 2. Žáci povinně nosí roušku, či mají jinak zakryté dýchací ústrojí.
 3. Ve škole je umožněno použít dezinfekci pro ochranu rukou.

Děkujeme za pochopení, že respektujete všechna nařízení.

Mgr.Bc. Bohuslav Lédl – ředitel školy

Změny v rozvrhu

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

od 1.10.2020 z důvodu nemoci nevyučuje paní učitelka SIMONA MICHÁLKOVÁ. Děkujeme za pochopení.

od 21.09. vyučujeme pouze distančním způsoben paní učitelka HANA PRENICOVÁ. Děkujeme za pochopení.

Paní učitelce VĚŘE POLÁCHOVÉ byla nařízena karanténa a 29.9.vyučuje distanční formou. Děkujeme za pochopení.


Koncerty

Vážení rodiče, žáci a hosté,

Srdečně Vás zveme na koncert absolventů 25.6.2020 v 18:00. Městské divadlo Turnov

Letní interpretační kurzy:

1. koncert: 2.7.2020 Městské divadlo Turnov v 19:30 (Igor Ardašev, Štěpán Graffe, Jiří Besperát a Bohuslv Lédl)

2.koncert: 5.7.2020 v 15:30 Městské divadlo Turnov (koncert frekventantů)