Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

od 11.5. otevíráme opět naši školu pro prezenční formu vzdělávání. Je pouze na Vašem zvážení, zda-li zůstanete u současné distanční formy nebo se rozhodnete pouštět Vaše děti k nám na vyučování. Pedagogové budou Vaše rozhodnutí zjišťovat. Prosím neodmítejte tuto komunikaci. Děkuji.

Pravidla pro docházku do ZUŠ Turnov od 11.5. do 30.6.2020 dle manuálu MŠMT ČR (stáhnete v sekci školní dokumenty):

  1. vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (škola bude uzamčena; u individuální výuky prozvoní žák u vstupu, hlavních dveří, svého pedagoga telefonem, který si jej následně vyzvedne; u kolektivní výuky (max. 15 žáků ve skupině, která se nebude měnit) bude 5 min před začátkem vyučování žák připraven u hlavního vchodu, kde bude pedagogický dozor, a kdy následně s celou skupinou bude odcházet na vyučování; odchod z vyučování je opět organizován pod dohledem vyučujícího)
  2. žáci povinně nosí roušku, či mají jinak zakryté dýchací ústrojí, dále musí mít u sebe igelitový pytlík pro ukládání roušky; roušku mohou po domluvě s vyučujícím sundat, splní-li podmínky stanovené manuálem MŠMT (stáhnete v sekci školní dokumenty dokumenty)
  3. ve škole je umožněno použít dezinfekci pro ochranu rukou
  4. při prvním příchodu na vyučování přinese žák vyplněné a podepsané (u nezletilých zákonným zástupcem) čestné prohlášení (stáhnete v sekci školní dokumenty) 
  5. po domluvě s vyučujícím, lze měnit rozvrh hodin
  • - Z důvodu nemožnosti splnit zdravotní a hygienické podmínky pro otevření prezenčního studia prozatím pokračuje distanční forma vzdělávání u pěveckého sboru Karmínek, velkých orchestrů jako big band a dechový orchestr, smyčcové orchestry nebo orchestr kytarový.

- Hudební nauka probíhá dle rozvrhu hodin, je-li k prezenčnímu vzdělávání přihlášen dostatečný počet žáků.

ZUŠ Turnov splňuje všechny požadavky pro otevření prezenčního vyučování dle manuálu MŠMT a všech přepisů týkajících se zdravotních a hygienických předpisů.

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, pečlivě zvolte dle vašich možností formu studia od 11.5.2020. Přihlédněte nejen k vlastním možnostem, ale i rizikovým skupinám určených ministerstvem. Neohrožujte sebe ani své blízké. Zvýšené riziko můžete vnímat u kolektivní výuky. Nicméně všechny naše žáky rádi opět v naší škole přivítáme.

Děkujeme za pochopení, že respektujete všechna nařízení.

Mgr. Bohuslav Lédl, ředitel školy

 

Změny v rozvrhu

Z důvodu nemoci nebude vyučovat od 4.3. paní učitelka paní učitelka VERONIKA ŠLAPANSKÁ.Děkujeme za pochopení. Paní učitelka Jitka Adamcová začne vyučovat od 4.3.2020Koncerty

Vážení rodiče, žáci a hosté,

V současné době neplánujeme žádná vystoupení. Děkujeme za pochopení.