Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

od 12.10.2020 vyučujeme pouze formou 1/1. tzn. učitel a jeden žák. Prosíme všechny, kteří nám na přihláškách neuvedli e-mailovou adresu, aby tak učinili prostřednictvím svých pedagogů. Děkujeme.

Jak bude výuka probíhat:

Hudební obor:

 1. Veškerá individuální výuka bude probíhat prezenčně, dle rozvrhů. Nic se nemění. Včetně sólového zpěvu.
 2. Hudební nauky budou probíhat pouze distančně.
 3. PHV probíhat nebudou ani distančně.
 4. Orchestry a komorní hra nebude probíhat. Pouze si mohou jednotlivý učitelé po domluvě zvát některé žáky na individuální konzultace.
 5. Pěvecké sbory Turnováček a Carmina budou probíhat distančně – budeme volit formu rozvoje individuální hudebnosti žáků (rytmus, poslech, texty apod.)
 6. Pěvecký sbor Karmínek nebude probíhat. (Bude-li výpadek pokračovat i v dalším období, budeme krátit úplatu za vzdělávání)

Výtvarný obor:

 1. Výuka bude probíhat pouze distančně. Pouze si mohou jednotlivý učitelé po domluvě zvát některé žáky na individuální konzultace.

Literárně dramatický obor:

 1. Výuka bude probíhat kombinovaně – distančně i 1/1 tzn. učitel a jeden žák. Budeme preferovat individuální rozvoj žáka (přednes, deklamace, ,..) a u starších ročníků distanční výuku formou elektronické komunikace.

Taneční obor:

 1. Výuka bude probíhat distančně, formou nahrávek od paní učitelky.

Další informace:

 • Školní koncert, který plánujeme 15.10., budeme organizovat bez diváků. Účinkující budou v sále přítomni sami nebo s korepetitorem. Koncert bude nahrávám a poté Vám bude zaslán e-mailem.
 • 26. a 27.10. výuka dle nařízení MŠMT probíhat nebude. Celý týden budou probíhat podzimní prázdniny.
 • Od 15.10. bude po karanténě prezenčně vyučovat i p.u.Poláchová.

 

Pravidla pro docházku do ZUŠ Turnov od 12.10.2020:

 1. žáci povinně nosí roušku, či mají jinak zakryté dýchací ústrojí,
 2. ve škole je umožněno použít dezinfekci pro ochranu rukou
 3. u zákonných zástupců prosíme o omezené návštěvy ve školách.

Děkujeme za pochopení, že respektujete všechna nařízení.

Mgr.Bc. Bohuslav Lédl – ředitel školy

Změny v rozvrhu

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

od 1.10.2020 z důvodu nemoci nevyučuje paní učitelka SIMONA MICHÁLKOVÁ. Děkujeme za pochopení.

od 21.09. vyučujeme pouze distančním způsoben paní učitelka HANA PRENICOVÁ. Děkujeme za pochopení.

Paní učitelce VĚŘE POLÁCHOVÉ byla nařízena karanténa a 29.9.vyučuje distanční formou. Děkujeme za pochopení.


Koncerty

Vážení rodiče, žáci a hosté,

Srdečně Vás zveme na koncert absolventů 25.6.2020 v 18:00. Městské divadlo Turnov

Letní interpretační kurzy:

1. koncert: 2.7.2020 Městské divadlo Turnov v 19:30 (Igor Ardašev, Štěpán Graffe, Jiří Besperát a Bohuslv Lédl)

2.koncert: 5.7.2020 v 15:30 Městské divadlo Turnov (koncert frekventantů)