Úplata za vzdělávání se platí pololetně a to převodem na účet školy (1263559329/0800), vyjímečně přímo do pokladny.

K úhradě budete upozorněni pedagogem hlavního oboru, který Vám poskytne částku, číslo účtu, variabilní symbol (každé pololetí je jiný) a termín splatnosti.

Výše úplaty v jednotlivých oborech:

klavír.................................................................. 1.300,-Kč

ostatní hudební nástroje a sólový zpěv.............. 1.100,-Kč

bicí nástroje........................................................ 1.200,-Kč

výtvarný obor..................................................... 1.000,-Kč

taneční obor.......................................................... 700,-Kč

pěvecký obor (sbory)........................................... 600,-Kč

LDO..................................................................... 700,-Kč

PHV – bez nástroje.............................................. 500,-Kč

dospělí – všechny obory.................................... 1.600,-Kč

dospělí – keramiky............................................ 1.900,-Kč

půjčovné za nástroj.............................................. 300,-Kč