Základní umělecká škola Turnov

ZUŠ Turnov

Změny v rozvrhu

V týdnu od 18.6.2024 nejsou žádné změny v rozvrhu hodin.

Přijímací pohovory

Výsledky přijímacích pohovorů budou zveřejněny od 25.06. a budou postupně aktualizovány

Koncert absolventů 2024

Přijímací pohovory

Výsledky přijímacích pohovorů budou zveřejněny od 25.06. a budou postupně aktualizovány

Darujme kroužky

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

naše škola se připojila k projektu darujme kroužky. Pokud byste měli zájem a chtěli zažádat o finanční podporu tohoto projektu pro Vaše děti, informace naleznete na stránkách:

https://www.darujemekrouzky.cz

 

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je formou inovativní výuky rozvíjet klíčové kompetence žáků jako souhrn dovedností, vědomostí, schopností a postojů, estetického hodnocení okolního světa a hodnot utvářejících mladého člověka v současné společnosti. Projekt prohloubí spolupráci mezi pedagogy a podpoří zlepšování osobnostně sociálního rozvoje pedagogů (prohloubení pedagogických kompetencí, posílení zkušených a aprobovaných pedagogů ochotných stále se vzdělávat a přijímat nové zkušenosti i z jiných oborů).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004977

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025

sablony logo

Důležité odkazy

zřizovatel ZUŠ Turnov

www.turnov.cz

KÚ Liberec

www.kraj-lbc.cz

portál Edulk

www.edulk.cz

asociace zuš ČR

www.asociacezus.cz

ústřední umělecká rada

www.uur-zuscr.cz

Změny v rozvrhu

V týdnu od 18.6.2024 nejsou žádné změny v rozvrhu hodin.

Přijímací pohovory

Výsledky přijímacích pohovorů budou zveřejněny od 25.06. a budou postupně aktualizovány

Nejbližší akce

Červen 2024

Pondělí 24. 6.

18:00 – 19:30
Závěrečné vystoupení pěveckých sborů

Středa 26. 6.

18:00 – 20:00
Koncert absolventů
Městské divadlo Turnov, Ladislava Petrnouška, 511 01 Turnov-Turnov 1, Česko

organizuje Š. Košťálová

Sobota 29. 6.Neděle 7. 7.

Letní hudební kurzy a festival

Srpen 2024

Sobota 17. 8.Neděle 25. 8.

Letní hudební tábor ZUŠ
TJ Pleskoty

Úterý 27. 8.

14:00 – 16:00
Porada pracovníků školy
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, nám. Českého Ráje 5, 511 01 Turnov-Turnov 1, Česko

Nejbližší akce

Červen 2024

Pondělí 24. 6.

18:00 – 19:30
Závěrečné vystoupení pěveckých sborů

Středa 26. 6.

18:00 – 20:00
Koncert absolventů
Městské divadlo Turnov, Ladislava Petrnouška, 511 01 Turnov-Turnov 1, Česko

organizuje Š. Košťálová

Sobota 29. 6.Neděle 7. 7.

Letní hudební kurzy a festival

Srpen 2024

Sobota 17. 8.Neděle 25. 8.

Letní hudební tábor ZUŠ
TJ Pleskoty

Úterý 27. 8.

14:00 – 16:00
Porada pracovníků školy
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, nám. Českého Ráje 5, 511 01 Turnov-Turnov 1, Česko
Skip to content