Základní umělecká škola Turnov

ZUŠ Turnov

Kritéria pro přijetí žáka do ZUŠ Turnov

 

obecně:

  • přijímací pohovory probíhají v červnu, termíny jsou zveřejněny na www.zusturnov.cz
  • výjimečně lze přijmout žáka i mimo přijímací pohovory, a to po domluvě s ředitelem školy
  • zpravidla se příjímají žáci ve věku 6 let společně s nástupem do 1. třídy ZŠ
  • vyjímečně lze příjmout i žáky mladší, kteří projeví mimořádné nadání
  • do pěveckého sboru Karmínek se přijímají i žáci mladší

 

Hudební obor:

Zjišťování úrovně hudebních předpokladů zahrnuje:

        dítě zazpívá jednoduchou lidovou písničku v rozsahu pěti tónů

        dítě zopakuje snadný předzpívaný nebo předehraný melodický úryvek v délce 4-5 tónů

        dítě formou tleskání zopakuje krátký rytmický úryvek

        totéž platí pro starší děti, ale v náročnější variantě (složitější píseň, melodické a rytm. úryvky o něco delší)

Jsou-li žáci přijati do Přípravné hudební výchovy (PHV), lze je dle individuálních dispozic zařadit do jiného předmětu než byli původně přijati. Totéž lze učinit také po domluvě mezi zákonným zástupcem a školou.

Dle vyhlášky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání postupují žáci z PHV do 1. ročníků až po úspěšném vykonání zkoušek na konci příslušného školního roku.

Výtvarný obor:

        dítě je přístupné komunikaci

        dítě umí držet tužku, štětec, nůžky apod.

        dítě rozezná barvy

        dítě nakreslí základní geometrické tvary: kruh, čtverec, trojúhelník

Literárně dramatický obor:

        dítě dobře komunikuje a má správnou výslovnost

        dítě zvládá sociální komunikaci a práci ve skupině

        dítě se dobře pohybuje a dokáže vytleskat rytmus dle zadání

V případě velkého zájmu probíhá druhé kolo přijímacích pohovorů v prvním týdnu září.

Taneční obor:

Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka.

        pohybové schopnosti

        rytmus ( rytmické cítění, zopakování, dodržení )

        fyzické dispozice

Červen 2024

Sobota 29. 6.Neděle 7. 7.

Letní hudební kurzy a festival

Srpen 2024

Sobota 17. 8.Neděle 25. 8.

Letní hudební tábor ZUŠ
TJ Pleskoty

Úterý 27. 8.

14:00 – 16:00
Porada pracovníků školy
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, nám. Českého Ráje 5, 511 01 Turnov-Turnov 1, Česko

Září 2024

Sobota 21. 9.Neděle 29. 9.

Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ - VO
Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4, Pionýrská 4/47, 779 00 Olomouc-Olomouc 9, Česko

Říjen 2024

Úterý 1. 10.

10:00 – 11:00
Porada pracovníků školy
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, nám. Českého Ráje 5, 511 01 Turnov-Turnov 1, Česko
Skip to content