Základní umělecká škola Turnov

ZUŠ Turnov

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se platí pololetně a to převodem na účet školy (1263559329/0800), výjimečně přímo do pokladny.

K úhradě budete upozorněni pedagogem hlavního oboru, který Vám poskytne částku, číslo účtu, variabilní symbol (každé pololetí je jiný) a termín splatnosti.

Výše úplaty v jednotlivých oborech od září 2019:

klavír………………………………………………………… 1.500,-Kč

ostatní hudební nástroje a sólový zpěv…………. 1.300,-Kč

bicí nástroje………………………………………………. 1.500,-Kč

výtvarný obor…………………………………………….. 1.300,-Kč

taneční obor………………………………………………. 1000,-Kč

pěvecký obor (sbory)……………………………………. 700,-Kč

LDO…………………………………………………………. 1000,-Kč

PHV – bez nástroje………………………………………. 600,-Kč

dospělí – všechny obory…………………………….. 1.600,-Kč

dospělí – keramiky…………………………………….. 1.900,-Kč

půjčovné za nástroj……………………………………… 400,-Kč

Prosinec 2023

Neděle 3. 12.

All Day
Carmina v Hodkovicích n. M.
Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Česko
16:00 – 17:00
Karmínek – rozsvěcení vánočního stromu

Úterý 5. 12.

10:00 – 11:00
Porada zaměstnanců školy

Čtvrtek 7. 12.

17:00 – 18:30
Koncert žáků– koncertní sál ZUŠ od 17:00 )

(org. Paris)

Pátek 8. 12.

13:15 – 14:00
Vánoční trhy: dechové oddělení
Skip to content