Základní umělecká škola Turnov

ZUŠ Turnov

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se platí pololetně a to převodem na účet školy (1263559329/0800), výjimečně přímo do pokladny.

K úhradě budete upozorněni pedagogem hlavního oboru, který Vám poskytne částku, číslo účtu, variabilní symbol (každé pololetí je jiný) a termín splatnosti.

Výše úplaty v jednotlivých oborech od září 2019:

klavír………………………………………………………… 1.500,-Kč

ostatní hudební nástroje a sólový zpěv…………. 1.300,-Kč

bicí nástroje………………………………………………. 1.500,-Kč

výtvarný obor…………………………………………….. 1.300,-Kč

taneční obor………………………………………………. 1000,-Kč

pěvecký obor (sbory)……………………………………. 700,-Kč

LDO…………………………………………………………. 1000,-Kč

PHV – bez nástroje………………………………………. 600,-Kč

dospělí – všechny obory…………………………….. 1.600,-Kč

dospělí – keramiky…………………………………….. 1.900,-Kč

půjčovné za nástroj……………………………………… 400,-Kč

Duben 2024

Úterý 9. 4.

All Day
Krajské kolo soutěže žáků - smyčce
Základní umělecká škola Semily, příspěvková organizace, Komenského nám. 148, 513 01 Semily, Česko

Čtvrtek 11. 4.

18:00 – 20:00
Koncert učitelů
Koncertní sál školy

organizuje B. Lédl

Sobota 13. 4.

9:00 – 15:00
Seminář klavírního oddělení
Koncertní sál školy

Čtvrtek 18. 4.

13:00 – 16:00
Turnovský kos

Pátek 19. 4.Neděle 21. 4.

Pěvecká soutěž Teplice
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, Chelčického 345/4, 415 01 Teplice-Teplice 1, Česko
Skip to content